About

Jeroen Tack
Architect zaakvoerder:
Jeroen Tack
Administratie en boekhouding : Liesbeth Despeghel

Architect: Charlotte Vandewalle
Bouwkundig tekenaar: Timothy Demeyere

ARCHITECTENBUREAU JEROEN TACK

Ons kantoor is gelegen te Ooigem (Wielsbeke) in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald in de driehoek KORTRIJK – ROESELARE – WAREGEM.  Mede door de nabijheid van de E17 en de E403 zijn we goed bereikbaar en vormt ons kantoor een goede uitvalsbasis voor projecten in gans Oost & West-Vlaanderen.
We kunnen u onder meer van dienst zijn op de domeinen ARCHITECTUUR  – INTERIEURVORMGEVING –  EPB – VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE – WERFCOÖRDINATIE EN ALGEMEEN BOUWKUNDIG ADVIES.

Het kantoor wordt in functie van de uit te voeren opdrachten aangevuld met externe medewerkers en  deskundigen.
Naast de continue bijscholing wordt geïnvesteerd in gespecialiseerde software die de kantoortaken optimaliseert.
Door deze effeciënte organisatie is er voldoende tijd om ons toe te spitsen op de kerntaken van de architect zoals ontwerp en budgetcontrole

VISIE EN WERKWIJZE

Architectuur is bij uitstek een discipline waar creativiteit en techniek tot uitdrukking komen . Het ontwerpproces omvat het zoeken naar de logica tussen het programma van eisen, de constructie en de vorm, binnen de budgetaire- en andere voorwaarden van toepassing op het project.

 Naast het ontwerpmatige aspect van het beroep zal  de architect, binnen een steeds complexer wordende bouwsector, de opdrachtgever bijstaan als onafhankelijk expert  tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase.

Een goed voorbereid bouwdossier is van groot belang om niet enkel de wensen van de bouwheer maar ook de huidige reglementering te integreren in het project. Werfperikelen met bijhorende kosten kunnen op deze manier grotendeels vermeden worden. Om die reden wordt binnen ons eigen kantoor eveneens de uitwerking van het EPB dossier en indien mogelijk de technieken voor onze rekening genomen.  Indien nodig wordt een team gevormd met externe deskundigen.

3D ONTWERP

Alle ontwerpen, zowel nieuwbouw als renovatie, worden van bij de start opgemaakt in 3D. Vanaf het voorontwerp krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van het ontwerp (interieur en exterieur), waarbij het concept en de globale vormgeving op het voorplan staan. Het 3D BIM model wordt opgebouwd in REVIT (Autodesk) en wordt tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces steeds verder verfijnd. Tevens biedt dit ons de mogelijkheid om vanaf het prille ontwerp een accurate raming op te stellen van de bouwkost. Door gebruik te maken van de projectlocatie kan de exacte schaduwwerking van aanliggende bebouwing en bezonning van terrassen bepaald worden voor elk uur van de dag, maand per maand. Heeft u een bouwterrein met een vreemde vorm of minder gunstige oriëntatie? Neem contact met ons op! Wij bedenken een creatieve en specifieke oplossing voor uw perceel.

FLEXIBEL EN OP MAAT VAN DE KLANT | HET ERELOON

Ons kantoor heeft  een breed werkgebied van renovatie- en nieuwbouwopdrachten voor particulieren, KMO en kleinhandel tot diensten- en zorgsector. Tevens nemen we deel aan aanbestedingen voor overheidsopdrachten. Architectuur is maatwerk waarbij elk dossier zijn eigen invalshoek heeft. Iedere opdracht vraagt een specifieke vorm van begeleiding. Binnen het kader van de deontologische norm van de Orde van Architecten wordt er na een eerste vrijblijvend gesprek een offerte opgesteld voor de gewenste diensten (alle vormen van begeleiding zijn bespreekbaar). We streven er naar om zoveel als mogelijk met een forfaitair ereloon te werken. Op die manier is voor beide partijen het ereloon duidelijk bepaald. Wij hanteren een open en transparante communicatie voor ereloon en bouwbudget.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier, we zijn ervan overtuigd u een passend antwoord te kunnen bieden !